Agenda Sheias

Naast activiteiten in de agenda kun je ook kruidenwandelingen, natuurwezenceremonies of iets anders plannen samen met een vriendengroepje in het Lauwersmeergebied. Kijk bij 'aanbod' of mail voor verdere info. :) 

Achter de schermen zijn we bezig met iets nieuws!
Dit gecombineerd met de gebruikelijke voorjaarsdrukte in Vogelopvangcentrum de Fûgelpits zorgt ervoor dat de agenda tijdelijk eventjes leeg is. :) 
Tot snel allemaal!