Bezield ondernemen is een kunst op zich. Velen van ons zijn begiftigd met talenten en kwaliteiten waarmee we de wereld graag van dienst willen zijn. We voelen dat we iets bij te dragen hebben en willen werken vanuit deze bezieling i.p.v. alleen maar ‘voor het geld.’  De  manieren van de oude wereld werken niet langer en toch hebben we er hier en daar nog steeds mee te maken; we hebben een brug nodig...
Een brug die de afstand tussen binnen en buiten
helpt overbruggen, alsmede de ruimte tussen jou en
de mensen waarmee je verbinding zoekt.
Een brug die je helpt je bezieling in de wereld neer te zetten.

Door puur afgestemd te werken en vanuit deze houding je bedrijf neer te zetten wordt je zelf ook een brug en draag je bij aan de voltrekking van de manifestatie van de Nieuwe Aarde. Een prachtige intentie en waardevol initiatief. Tegelijkertijd zijn er vaak ook hobbels en bobbels op de weg, versperringen, blokkades, verstoringen, enzovoorts welke zich zowel in jou als nu ook in je bedrijf zich laten zien. In het ‘Bezield Ondernemen Traject’ help ik je graag op weg met het identificeren van deze punten en ze om te zetten van een storende naar een dienende kracht. Hierbij maak ik gebruik van mijn eigen talenten (o.a. Helder Waarnemen, geleerde tools en connectie met natuurwezenrijken, alsmede mijn inmiddels ruimschoots aanwezige ervaring op dit gebied.

Cernunnos in dit traject…
Cernunnos is stellig, ik heb een plek in dit traject en zal via jou met de mensen gaan werken.
Cernunnos en ik werken al een leven lang samen en ook daarvoor. Hij is een Keltische oergod verbonden met de wilde, vrije en ongerepte natuur en helpt deze ook in ons optimaal door te laten stromen.
Hij is bij uitstek een geschikte bondgenoot om de levensenergie (in jou en je bedrijf) vrijelijk te laten stromen en helpt met het dienend inzetten van deze vrije energiestroom voor het geheel. Het moet kloppen aan alle kanten: Boven en beneden, binnen en buiten.
Je bezielde (hogere) talenten gevoed en gedragen door de rijke energiebron voortkomend uit je dierlijk zelf. Deze laatste wordt vaak nog afgedaan als zijnde ‘lager’ of ‘schaduw’ en samen met deze stempel ontkend in haar zijn. Toch is dit de plek die voeding, kracht en katalisatie geeft aan hetgeen je neer wil zetten in de fysieke realiteit.
Cernunnos reikt met zijn gewei naar de hemel en geleidt de hogere informatiestromen naar de fysieke realiteit, zijn dierlijk deel is de motor in deze vergelijking welke aangaat op aansporing van dit ‘hogere.’ Zo werkt ook het dierlijke zich vanuit jou verder omhoog, door te werken en functioneren in dienst van een groter plan en niet langer puur en alleen voor eigen genot.

Cernunnos zal ons bijstaan in dit traject als een vader, een beschermer, een schaduwheler, een uitdager, een bekrachtiger, een verzorger en nog veel meer. Niet in 1 woord of 1 tekst te vangen, net als jij…. We gaan samen met hem de uitdaging aan om ons beste Zelf hier en nu op Aarde te laten zien.
Heel ons wezen omarmend.
Bereid om er werkelijk voor te gaan.
De schaduw verlichtend met ons Goddelijk Zijn en
ze samen te laten werken als het Ene wat het in feite is…

Het Cernunnos; bezield ondernemen traject duurt een half jaar met 6 bijeenkomsten (1 per maand).
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we ons verbinden met de bezielde natuurlijke wereld en onze eigen bezieling hiermee uitlijnen en in harmonie brengen, zo krijgen onze dromen, wensen, idealen voeten in de Aarde en kunnen we werkelijk manifesteren wat we graag tijdens ons leven 'neer willen zetten.' 
We behandelen onder andere:
- De verbinding met Cernunnos, natuurwezens en Moeder aarde om een werkelijk dienende samenwerking te creëren tijdens onze incarnatie.
- Het Hoge en Lage in onszelf met elkaar uitlijnen: Dromen & Passie/Hemel & Aarde/Licht & Donker/enz.
- Innerlijke energie- en krachtbronnen activeren en helen met behulp van de natuurwezenrijken.
- Schaduwwerk: Je schaduw omzetten van saboteur naar dienaar.
- Energetisch werken: Uitlijnen, beschermen, zuiver kanaal zijn, enz.
- Kracht: De (sluimerende) kracht in jezelf ontwaken om je dromen te voeden.
en meer....

Kosten traject: €444,00
Opgave en info: info@sheiasnatuurbewustwording.nl 

De groep voor 2024 zit reeds vol. Voor recente data; check de agenda.