Sheias' Kruidenleer.

Ontwaken van je Innerlijke Heelmeester.
In ieder van ons zit een heelmeester. Van nature zijn we behept met een energie die weldadig is niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Wanneer je ‘de roep voelt’ om met kruidengeneeskunde te gaan werken geef je gehoor aan het hervinden van deze kwaliteiten in jezelf en help je jezelf om hier met behulp van het prachtige plantenrijk vorm aan te geven; ook zij zijn van nature heelmeesters en ze helpen ons onszelf beter te leren kennen door met ze samen te werken. We spreken dan ook over meer dan enkel technieken aanleren, we spreken over communiceren met de natuur en ons natuurlijke Zelf. We vinden onszelf in de natuur en nemen deel aan de uitwisseling van energieën tussen onszelf en de planten die wij op ons pad tegenkomen. We vinden hetgeen dit alles drijft; het geestelijke wat vorm geeft aan de vele vormen op deze Aarde en stemmen ons af om in harmonie deel te kunnen nemen aan al dit moois.

De Sheias’ Kruidencursus gaat daarom ook verder dan het ‘uit het hoofd leren’ van de geneeskrachtige eigenschappen van planten. We gaan op ontdekkingstocht de natuur in om onszelf te vinden en te groeien. We gaan ons ontwikkelen in harmonie met wat de natuur zelf ons biedt. We leren hoe wij ons tot de natuur verhouden en wat voor invloed dit op zowel ons als de omgeving heeft. Meer en meer worden we bewust van de mechanieken achter de schermen en door hier steeds beter op afgestemd te raken ontstaat een natuurlijke stroom die gezondheid als gevolg heeft.
Een heelmeester is zich bewust van deze harmonie en weet dat wanneer er ‘klachten’ ontstaan er ergens in de harmonie iets niet helemaal lekker zit en de energiestroom blokkeert of vervuild. Door dit op te zoeken en leren herkennen kan vervolgens de juiste plant als hulpmiddel ingezet worden ter ondersteuning van het zelfhelend vermogen.
We gaan samen ontdekken dat heel de natuur met ons communiceert en wij ons daarvoor open kunnen stellen en meedoen in deze communicatie. Werelden openen zich, zoals die van de natuurwezens, die ons met liefde helpen onze natuurlijke balans weer te vinden opdat we wederom met zijn allen in harmonie samen kunnen zijn. Een heelmeester is nooit alleen. Hij of zij is zich bewust van het bewustzijn wat leeft in alle vormen en kent zichzelf als deel daarvan.

We stemmen af, op onszelf, ons hoogste goed, op Moeder Aarde en de vele mooie levensvormen waarmee wij de Aarde mogen delen. We vinden onszelf te midden van dit alles en vinden onszelf in alles om ons heen wat gedragen wordt door Liefde.
We stemmen onze levens af op deze eindeloze stroom van Liefde die in alles is; een heelmeester is ontwaakt.

Onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen:
- Kruidenleer: Herkennen en kennen van geneeskrachtige planten.
- Wildpluk: Plukken in overeenstemming met plant en plantwezen.
- Kruidentuin: Aanleg, afstemming, energetisch hoogwaardig maken.
- Werken in overeenstemming met seizoenen, weer, zon en maan, enz.
- Communiceren met natuurwezens.
- Samenwerken met natuurwezens.
- Landschapsheling.
- Energiewerk: Jouw invloed positief inzetten voor jezelf en omgeving.


Na de voltooiing van deze cursus is er regelmatig gelegenheid om aan te sluiten bij verdiepingsdagen waarin we onszelf verder kunnen (blijven) ontwikkelen op het gebied van kruidengeneeskunde, communicatie met natuurwezens en (zelf-)helende vermogens.
Tijdens deze verdiepingsdagen is er mogelijkheid verder te verdiepen in het reeds aangebodene en komen van tijd tot tijd nieuwe onderwerpen voorbij.