Werken met het Levenswiel,

Iedere jaar, rond een markeerpunt op het Wiel, start er een groep met de jaartraining 'Werken met het Levenswiel.'  Het Levenswiel, ook bekend onder de naam Medicijnwiel, is het heilige symbool die alle leven omvat en deze symbolisch weergeeft in een cirkel met een kruis erin. Door het kruis ontstaan 4 vakken welke resoneren met de 4 fasen in de schepping: ochtend/dag/avond/nacht, lente/zomer/herfst/winter, geboorte/jeugd/volwassen/wijze, enzovoorts.
Alle aspecten een deel van het geheel en een uiting van de innerlijke wereld.

We leren onszelf kennen via het Wiel én de wereld om ons heen die tevens een spiegeling is en daarom een functie heeft als 'Spiegel van de Ziel/Geest.' 

Als je jezelf wilt leren kennen, leer dan de natuur kennen.
Als je God wil leren kennen, leer dan jezelf kennen.
Jijzelf en de natuur zijn een uiting van het Goddelijke en deze is derhalve in álles terug te vinden.

Met behulp van het Wiel en de energie van het moment ( De plek op het Wiel waar we ons op dat moment bevinden) ontdekken we via een innerlijke reis onze processen en manifestaties. We worden hierbij geholpen door de natuur en gaan ons daarom ook verhouden tot onder andere:
- Natuurlijke cycli in jezelf en de natuur.
- Dierenboodschappers.
- De elementen en het weer.
- De seizoenen.
- Het plantenrijk.
- Landschapsleer.
- De spirituele natuur: Goden, godinnen, natuurwezens.
Tijdens de bijeenkomsten gaan we met de materie aan de slag met behulp van onder andere:
- Meditaties.
- Ceremonies & rituelen.
- Natuurwandelingen.
- Proceswerk.
- Communicatieve oefeningen (Contact met je Ziel en de natuurlijke wereld.)

Ieder jaar start een nieuwe groep van 13 mensen en reizen we gezamenlijk een jaar lang rond het Wiel, bewustwordend van ons natuurlijke Zijn en deze in harmonie brengend met onze omgeving en alles wat dat inhoudt. 
Terug naar onze oorsprong, onszelf terugvindend geïncarneerd.
Je bent van harte welkom.

Deze jaartraining is geheel afgestemd op het moment en daarom zijn er geen cursusboeken, al wordt er wel uit verschillende bronnen geput wanneer dat passend is. Doel is echter jezelf en de natuur te leren lezen, waardoor je helemaal niks meer nodig hebt behalve jezelf. 
Er is voor de betaling bij deze training bewust gekozen voor 'naar eigen inizcht en draagkracht' zodat iedereen die een 'ja' voelt mee kan doen en ook omdat, puur afgestemd in het moment, altijd kloppend zal zijn voor alle betrokkenen.