Wizard's Ceremony.

Verbonden met het heilige in onszelf en in de wereld maken we verder ruimte voor dit Zijn in ons dagelijks bestaan en manifesteren zo een Nieuwe aarde geheel in lijn met het Goddelijke.

De Wizard's Ceremony is een kleine en intieme samenkomst van maximaal 5 mensen per keer. 
Gedurende deze ceremonie maken we ons klaar voor een optimale belichaming van ons Heilig Zelf en openen we ons bewustzijn om kennis te maken met 'andere' aspecten van ons Zelf.
Om dit goed te kunnen doen wordt je geholpen met het opruimen van je energetisch systeem; alles wat verzwaard, verstoord of belemmerd mag geheeld en/of opgeruimd worden en opnieuw afgestemd worden op de/je Goddelijke Bron.
We stemmen ons af op de natuurlijke wereld en het hart van Moeder Gaia en weten ons verbonden met dit alles. Deze staat van Zijn is in feite de natuurlijke staat van Zijn en zorgt voor een levenservaring waarin je je gesteund en gedragen voelt door de natuurlijke wereld en realiseert je dat je nooit alleen bent, want je bent één met alles om je heen. Dit verder bewust te worden verandert je manier van leven en ervaren op positieve wijze.

 

Met de hulp van de 'tovenaarsenergie' komen we terug bij onszelf en voelen de verbinding weer met het leven. Merlijn, Melchior, de Paddenkoning, maar ook 'tovenaarscollectieven' zoals die van de oude Friezen begeleiden ons hierin.
Grondtoon is de liefde in alle leven en welke ook voor ons onvoorwaardelijk beschikbaar is, voedt, heelt en vreugde is. Pas wanneer je deze werkelijk kan ontvangen, kun je ook vrijelijk geven en daarom beginnen we met het optimaliseren en harmoniseren van onze energiesystemen.
Vervolgens halen we lessen en delen van onszelf op uit ons onderbewustzijn. Dit kan van alles zijn; een elf die je in een ander leven was, een verloren zielsdeel wat terug mag keren, enzovoorts. We vragen en ontvangen datgene wat optimaal dienend is voor ons hier en nu.

Iedere deelnemer ontvangt ter ondersteuning een Preseli bol tijdens de ceremonie. Dit is een gesteente afkomstig uit Wales ( Preseli gebergte) en draagt de energie en oude kennis van de Keltische tradities in zich en helpen je deze oude kennis in jezelf te ontwaken. Sterk geaffilieerd met Merlijn en Moeder aarde brengt deze steen heling, bewustzijn en inzichten die je helpen in diepere verbinding met jezelf en de natuurlijke wereld te leven. Deze steen blijft bij jou, ook na de ceremonie.

Verdere informatie,
Eigen bijdrage: €111,00
Locatie: Sheias, natuurbewustwording
Mokselbankwei 1
9142VJ Moddergat.
Data & tijden: aangegeven in de agenda van deze website en op Facebook.
Opgave: info@sheiasnatuurbewustwording.nl