Lariks,

Larix decidua

 

De Lariks is een bijzondere boom in het Nederlands landschap. Eigenlijk is hij niet inheems, maar hij doet het goed in veel van onze bosachtige streken en hoort er dan ook helemaal bij. Mooi voor ons, want ook deze boom is een waardevolle vriend en kent een lange relatie met de mens. De lariks is van oudsher zeer geliefd bij de bevolking in de streken waar hij van nature groeit. Tijd om ook hier nader met hem kennis te maken.

 

Een dennenboom die in de winter zijn naalden verliest alsof het een loofboom is, dat is op zichzelf al een bijzonder gegeven en de lariks laat ons dan ook vrijwel direct al zien dat hij de dingen graag een beetje anders doet en niet als vanzelfsprekend in de pas loopt zoals men moge verwachten als je het voorbeeld van je buren zou volgen. De lariks doet lekker zijn eigen ding en is hier zeer gelukkig mee. Het is een blije boom, vriendelijk en zacht van aard. Sprankelend en licht doet hij lekker zijn eigen ding. Hij bevecht de anderen niet om zijn eigenheid te waarborgen, dat zou natuurlijk ook een beetje onzin zijn, maar toch doen wij dit als mensen vaak wel; Alsof onze eigenheid afhankelijk is van wat anderen daarvan vinden. De lariks deert het niet, hij is zichzelf en hoeft daar niets voor te doen, hij is het gewoon. Grappig genoeg is het juist deze staat van zijn die ervoor zorgt dat de omgeving je ook als zodanig erkent en respecteert. Er is geen strijd, er is een gelukkig leven waarin je volledig tevreden met jezelf bent.

Dan ga je je toch afvragen waarom we zo vaak de behoefte voelen om onszelf te verdedigen. Geloven we misschien niet echt dat we het waard zijn om te zijn wie we zijn? Geloven we misschien dat we buiten de boot vallen als we ons eigen pad volgen? Die ander die jou je vrijheid niet gunt..... Is dat niet gewoon een afspiegeling van je eigen onzekerheid en faalangst?

Misschien wordt je wel echt uitgelachen om wie je bent, misschien leef je in een omgeving waar je niet echt jezelf kan zijn, waar dit niet toegelaten wordt. Maar is dat de schuld van de ander? De lariks daagt je uit om naar jezelf te kijken. Waar zit jouw angst, jouw onzekerheid? Waar, in jezelf, voel jij je nog niet helemaal vrij? Want als er nog onzekerheden en pijnplekken in je systeem zitten die je ontkent zal de omgeving hier in overeenstemming op reageren. Vaak heeft dat ook met de onzekerheid van de ander te maken, maar diegene zoekt maar lekker zijn eigen boom op, we houden het bij onszelf voor nu... Heel jezelf, heb jezelf lief en gun jezelf de liefde en de vrijheid om helemaal jezelf te zijn en voel je veilig in deze prachtige ruimte die jij bent, dat is wat de lariks lijkt te zeggen. Het is een proces wat we allemaal in zekere zin doorlopen en wanneer we eindelijk onszelf écht kunnen omarmen dan stralen we dit ook uit en de omgeving zal overeenkomstig mee veranderen. Gelijkgestemden komen op je pad, die je snappen en van je houden zoals je bent. Ze kunnen nu bij je komen omdat jij dit in jezelf hebt toegelaten. En als er dan toch nog eens een denigrerend grapje naar je toe wordt geslingerd, dan kun jij erom lachen, want de pijnplek die hier door geprikkeld werd, die is er niet meer...

Lariks is dan ook echt een boom van 'liefde voor jezelf'.

 

Je hebt het misschien al opgepikt, de lariks is een hele vriendelijke en zachtaardige boom. Het is een goede vriend voor hen die dat zoekt en hij leert je om je prettig in je eigen aanwezigheid te voelen. Zo kunnen er diepe en waardevolle relaties ontstaan, met jezelf, andere mensen en natuurlijk ook met bomen. De lariks ontvangt je met open armen, is gelukkig wanneer hij jou gelukkig ziet en deelt zijn eigen vreugde en kennis graag met jou. Deze kennis gaat nog veel verder dan hetgeen zojuist besproken, het omarmen en accepteren van jezelf bleek enkel een poort waar je door diende te gaan om diepere lagen van jezelf te ontdekken. We komen in het land van de tovenaar, de magiër in je ziel. Al sinds de oudheid is de lariks een trouwe kompaan van de tovenaar. We spreken over tovenaars die dienend voor de schepping werkzaam zijn. Het zijn de tovenaars die weten dat werkelijke macht in overgave ligt en niet in overheersing en dominantie. Het zijn de tovenaars die alle leven als heilig beschouwen omdat ze weten dat zij enkel zichzelf schaden als zij de zogenaamde 'ander' wat aan zouden doen. Deze tovenaar is een hoeder van het leven en leeft zijn leven in ere van alles in en om hem heen. Hij eert zichzelf door dienend naar anderen te zijn en neemt tegelijkertijd zijn eigen plek zonder schroom in. Het mag, zelfs meer dan dat, het ís zijn plek en niemand anders hoort hem daarom in te nemen. Optimaal dienend voor het geheel is ook optimaal je eigen ruimte innemen. Zonder vechten, zonder schroom, vrij en open. Wanneer dit besef in je bewustzijn wakker wordt gaat alles stromen en zul je zien dat het vechten zoals we dit in de oude wereld leerden berust op verdraaiingen en manipulaties en dat hoeft niet meer, heeft eigenlijk zelfs ook nooit gehoeven. Je hoeft alleen jezelf maar te leren kennen en dit volledig in het hier en nu aanwezig te laten zijn. De diepere verbanden in de natuur worden zichtbaar en je begrip en bewustzijn verruimen zich. Je wordt een tovenaar die de wetten van de natuurlijke orde begrijpt en je schikt je voldaan in je rol hierin. De lariks is de leraar op je pad die nooit over je oordeelt en je niet aan zal vallen wanneer je deze diepere wijsheden eventjes niet voelt en je daarom even niet overeenkomstig handelt. Hij weet dat je vroeg of laat terug zal komen, er is geen andere manier en lariks hoeft alleen zichzelf te zijn, zijn eigen plek zonder schroom in te nemen zodat al het 'andere' om hem heen ook zijn juiste plek kan vinden....

 

De lariks viert de eenheid in de diversiteit en neemt je mee op dit heilige pad wat zich continu maar verder blijft ontvouwen. Jij, als tovenaar, hebt nu je centrum gevonden en je plek in de wereld. Content zit je alles om je heen te aanschouwen vanonder je mooie, oude lariksboom. Samen zijn jullie gelukkig en tevreden. Vlinders vliegen rond de boom, een lijster zingt vanuit de top en lariks besluit in overeenstemming met de energie van jouw natuurlijke Zijn dat het tijd is om nog een laagje van je oogkapjes af te pellen. Paarse, groene, gele en andere frisse kleuren dansen om je heen. Feeën hebben jouw gevonden, of jij hebt hen gevonden, maar net vanuit welk perspectief je naar jezelf hebt zitten kijken. Deze prachtige toverwezens creëren de wonderlijke wereld die je al langer ziet. Ze brengen er licht in, schoonheid, vreugde, liefde en plezier. Zij zijn vrienden van de lariks, want lariks is een poort tussen hun wereld en de jouwe en de lariks helpt om ons allen nader tot elkaar te brengen. Nu kunnen ook de feeën helpen met het onderwijzen van je geest. Ze leren je de waarde van schoonheid creëren en hoe dit de gehele wereld verlicht en alle leven helpt. Ze leren je hoe je energieën kan transformeren naar hun natuurlijke staat van zijn wanneer deze ooit gekwetst en gedeukt zijn geraakt. Ze leren je hoe je verbroken verbindingen kan helen en herstellen opdat alles weer in lijn met Bron zichzelf kan gaan vieren, de les bevestigend dat alles één is en door anderen te helpen, je ook jezelf weer helpt. Samen rijzen wij nu op, een lichtere tijd tegemoet en dat alleen maar door onszelf toe te laten helemaal onszelf te zijn.

 

Een les zo simpel van de lariks, die zich tot ongekende hoogten blijft ontvouwen. De lariks blijft je helpen, blijft je bijstaan, want dit is zijn rol en zijn plek in de wereld. Hij heeft dit helemaal doorgrond en daarom kan hij ons zo goed helpen onze plek te vinden. Dankjewel mooie lariks, dat jij er voor ons bent.