Es,
Fraxinus excelsior
Met name hooggevoelige mensen kunnen veel van de Es. De Es is namelijk zelf ook hooggevoelig en heeft zijn leefwijze hierop aangepast. Dit heeft hij zelfs zo goed gedaan dat hij snel kan groeien en heel oud kan worden, een bijzondere combinatie in de bomenwereld.
Zijn grote samengestelde bladeren zijn zeer gevoelig voor vorst en daarom is de Es laat in het blad in het voorjaar. Hij wacht tot de omstandigheden beter voor hem zijn en de zonnestralen optimaal kan benutten, zonder bladverlies door vorst. Zijn geduld wordt beloond, want zodra hij begint, begint hij goed. Zonnestralen worden omgezet in energie voor groei en gezondheid. We zien hem bovengronds heel snel gaan wanneer hij lekker in zijn vel zit. Maar ondergronds gaat hij nog veel sneller. Bij de meeste bomen geldt: Het wortelstelsel is min of meer gelijk aan de kruin. Voor de Es geldt: Bovengronds is ongeveer 1/3 deel van zijn wortelstelsel. Hij besteedt dus veel aandacht en energie aan zijn aarding en vormt zo een zeer sterke basis van waaruit hij kan floreren. Ook dit is een aandachtspunt voor ons; wees je bewust van je basis, je verbinding met Moeder Aarde en onderhoud deze met liefde en zorg. Zij voedt je, verzorgt je en helpt je sterk en gezond in het leven te staan. De Es is hier een meester in en ziet een goede aarding als een prioriteit voor een vervuld bestaan. 
Wanneer de herfst komt is de Es als één van de eerste bomen kaal. Hij laat zijn blad snel vallen, heeft alles uit de zomer gehaald om te groeien en versterken en de herfst is te heftig voor zijn gevoelige aard. Hij gaat in de rust, trekt zich terug in zijn diepe onderaardse wortelstelsel, in de schoot van Moeder Aarde. Hij heeft meer rust nodig dan andere bomen en neemt deze ook. Ben je gevoelig voor prikkels en komen indrukken intens bij je binnen? Schroom niet wat vaker of langer rust te nemen, het is geen teken van zwakte, het is goed voor jezelf zorgen. Kijk naar de Es, één van de grootste, majestueuze bomen van ons landschap. Hij neemt meer rust dan andere bomen en vaart er wel bij. Zijn lichtenergie is enorm en zijn aura strekt zich tot ver voorbij zijn takken uit. De Es heeft zijn gevoeligheden geaccepteerd en haalt er het beste uit voor hemzelf en zijn omgeving. Ook jij kan je innerlijke talenten en kwaliteiten het beste tot uiting laten komen wanneer je goed geaard bent, lief voor jezelf bent en luistert naar je innerlijke stem.