Zeealsem,
Artemisia maritima

Zeealsem is het zusje aan de kust van de welbekende bijvoet en net als de meer landinwaarts groeiende bijvoet, heeft ook zij een krachtige en beschermende energie en staat ze in nauw contact met het 'heilige vrouwelijke.' Wat toepassingen betreft werd zeealsem vooral gebruikt als middel om vliegen, muggen en andere 'storende' insecten uit je huis te houden. Zij houden misschien niet van de sterke, frisse geur, maar persoonlijk vind ik een bundeltje zeealsem in huis heerlijk ruiken. Win win dus. :)

Artemisia beschermt en de 'Zee Artemisia' voegt daar de energie en kracht van de zee aan toe. We kennen allemaal het verkwikkende gevoel wat je krijgt na een wandeling langs de kust op een zonnige dag. Je energieveld wordt lekker schoon geblazen door het zeewindje, het zonnetje laadt je lekker op en je voelt je opgeruimd. Als je dat gevoel kent, dan ken je de werking van zeealsem op je gemoed. Ze heeft een sterke lichtkracht en combineert dat met de zuiverende invloeden van de zee in haar essentie. 

Vriendelijk en krachtig.
Zacht en stralend.
Licht en vrij. 
Dat is zij en dat brengt zij.

Als ik op haar afstem voel ik meteen de warmte van de vriendelijke glimlach van Nehalennia op mijn gezicht. Deze godin van de zee, van reizen, gezondheid, overvloed en voorspoed werd in oudere tijden in onze streken alom vereerd en ze geeft aan dat de energie die ik via zeealsem oppik mede door haar aan de plant gegeven is. Zeealsem is de tastbare vorm van deze fijne energie en mag dienen als een link tussen de mens en haar, tussen zee en land, brengt de weldadige en zuiverende invloed van de hoog energetische zeewezens dichter naar ons toe. Het is wérkelijk een geschenk, vertelt Nehalennia, en mag als zodanig gezien en behandeld worden. Met dat laatste bedoeld ze: Ontvangen in dankbaarheid, jezelf werkelijk openen voor de schoonheid en gratie die je gegeven is en welke (door het écht te ontvangen en je hart te openen voor dit geschenk) jouw eigen gracieuze, sierlijke en heldere schoonheid naar buiten helpt te brengen. Zeealsem zelf voelt zich ook gezegend een geschenk te mogen zijn, want dit proces dient álle betrokkenen in dit geheel en het wezen van de zeealsem beseft dit goed.
Voor mij was het een blijde verrassing Nehalennia eventjes te mogen spreken, terwijl ik was gaan zitten voor een gesprek met zeealsem.

Een andere godin vinden we in haar Latijnse naam: Artemis. In het oude Griekenland was zij godin van de jacht, het wild, vrouwen, zwangerschappen en de maan. Omdat Artemis een maagd was werd ze ook gezien als de godin van kuisheid, maar mijn inziens klopt dat niet. De oorspronkelijke betekenis van maagd is namelijk niet wat het Christendom ervan gemaakt heeft en is in oorspronkelijke betekenis een veel krachtiger en waarachtiger symbool. Oorspronkelijk waren maagden namelijk vrije vrouwen of 'op zichzelf staande vrouwen.' Deze vrouwen onthielden zich niet per definitie van sex, maar kozen daarentegen voor een leven waarin zij zich niet binden aan een man. Ze volgen hun eigen pad, passen zich niet aan heersende normen aan, maar leven hun eigen authentieke pure leven. Sommige maagden hadden ook gewoon kinderen. In voor Christelijke tijden werden deze vrouwen gerespecteerd voor hun authenticiteit, innerlijke kracht en vrijzinnigheid. Vele helden, maar ook priesteressen werden respectvol betiteld met de term 'maagd.' Verhalen van schuld en zonde en de 'minderwaardige vrouw' zijn irrelevant omdat ze simpelweg onwaar zijn. Toch werken deze dogma's diep door in het menselijk bewustzijn en richten ze schade aan. Gezien de energie van de zeealsem leek het mij passend ook dit hier te benoemen om bij te dragen in het schoonspoelen en -waaien van deze neerwaarts drukkende energie die verstoord. 
De Maagd Artemis is een vrije, wilde vrouw die haar eigen pad volgt, geheel in lijn met wie zij wil zijn en dienend is voor het geheel. Ze staat rechtop en gaat niet gebukt onder schuld en boete.

Artemis werd, net als Nehalennia, ook geassioceerd met priesteressen en ook hierin vinden we de rol van de heilige, pure vrouw weer terug. Beide godinnen kunnen aangeroepen worden om je te helpen je vrouwelijkheid te herstellen en je te ontdoen van lagen in je energieveld die hier niet dienend aan zijn.
Zeealsem helpt mee met het herstellen van je stralende Zelf op haar reeds beschreven wijze.

Zeealsem zou een ideaal smugdekruid voor de inheemse bevolking kunnen zijn, want zo gebruikend heeft ze een diep reinigend effect op je systeem en blaast ze alles verzwarends van je af. Wederom is zij de personificatie van de zeebries die door je systemen waait en je terugbrengt bij je lichte en pure essentie. 
Alles niet in lijn hiermee waait weg en je blijft schoon en verkwikt achter.
Je voelt je enkel nog dankbaar en gelukkig dat je hier mag zijn; de essentie van het pure leven op deze Aarde waarin alle 'zwaardere en negatieve' aspecten simpelweg geen vat meer hebben.
Omdat Zeealsem een rode lijst soort is en in aantal afneemt zou ik plukken ervan afraden, maar tóch wilde zeealsem bovenstaande gezegd hebben en vraag ik de lezer om wijs en bewust om te gaan met het gegevene. 

Nietsvermoedend begon ik aan het schrijven voor mijn geliefde zeealsem, ik geniet iedere zomer met volle teugen van haar in onze kuststreken en wilde graag over haar delen. Ik zal haar voortaan Godinnenkruid gaan noemen, want dat is ze voor mij en ze draagt de essentie van de Godin in haar met zich mee als een geschenk vol liefde, heling en geluk voor ons allemaal. Haar werkingen gaan diep en zijn veelomvattend en ze bewijst eens te meer dat we in een wereld vol rijkdom en magie leven en dat het geluk ons allen toelacht als we ons daar voor openstellen. Dankjewel Alsem, Artemis en Nehalennia.