Boomolie Rozenbottel

€ 21,50

 

Openheid - communicatie

Reeds vanaf de eerste lentedagen overdekt ze zich met ongelooflijk veel knoppen die overal openspringen en elk om beurt gaan bloeien...zoals bij veel andere bloemen ook gebeurt. Terwijl andere bloemen ontluiken tot ze een stadium van volheid bereiken, en dagen, soms zelfs meerdere weken, zo blijven, blijft de rozebottel zich verder ontplooien tot ze helemaal open is, en dan vallen haar bloemblaadjes af.Toch is er reeds een andere die zich opent, daarna nog een andere en de rozenbottelstruik zal heel het seizoen bloemen dragen. Haar volledige levenskracht wordt gebruikt voor het openen van haar bloemen.

Deze olie zal ons helpen bepaalde geblokkeerde gedeelten in ons te ontsluiten.
Doch deze olie zal noooit het werk in onze plaats volbrengen, en we moeten ook begrijpen wat openheid wil zeggen. Ze kan doorbreken als er een stap ondernomen werd en als er een nieuw bewustzijn kan ontstaan. De olie zal nooit een ontwikkeling forceren, maar wel datgene begeleiden wat het wezen bezig is tot stand te brengen in zijn innerlijke realiteit, in het diepste geheim van zijn hart.

De olie van de rozenbottel helpt :

Om bepaalde spanningen, blokkades of somatisaties van geslotenheid los te laten.
Ze ondersteunt het proces van het ontluiken van wat zich aan het voorbereiden is : een uitbarsting, het rijpen van een ziekte, de onthulling of openbaring van een probleem.
Ze kan een zwangere vrouw ondersteunen bij het naderen van een bevalling.
Als we ons gesloten voelen, of als iets in ons op het punt staat wakker te worden of open te komen, maar nog belemmerd wordt door angst of door onze beperkingen.
Als we iets naar buiten willen brengen, of openstaan voor anderen.